Zmŕtvychvstalý Ježiš Kristus sa zjavil v Krakowe (Poľsko) a povedal sr.sv.Faustíne Kowalskej /

10.8.1937 / Denníček 1226

"Dnes mi priveď DUŠE, ktoré sú vo väzení OČISTCA, a ponor ich do priepasti môjho milosrdenstva, nech potoky mojej krvi ochladia ich páľavu. Všetky tieto duše veľmi milujem, splácajú mi moju spravodlivosť. Je v tvojej moci priniesť im úľavu.

Zober z pokladnice mojej Cirkvi všetky ODPUSTKY a obetuj ich za ne ...

Ó, keby si poznala ich utrpenie, neprestajne by si obetovala za ne duchovnú almužnu a splácala ich dlhy mojej spravodlivosti."

 "Pomáhajme im teda a slávme ich pamiatku. Veď ak Jóbových synov očisťovala otcova obeta, prečo pochybuješ, že naše obety za tých, čo zomreli, im prinesú nejakú útechu ?...Nezdráhaj sa pomáhať tým, čo zomreli, a obetovať za nich modlitby."

(sv.Gregor Veľký / II.Lionský Koncil / DS 856)

 

 

Novinky

Tajomné stretnutia sv. pátra Pia s dušami z očistca

16.04.2017 00:37
    Tajomné stretnutia sv. pátra Pia s dušami z očistca    Boh vybral pátra Pia z Pietrelciny, aby v našej ľahostajnej dobe pripomenul nadprirodzeno. Jeho vnútorný život sa stal viditeľným cez jeho nesmierne utrpenie a známe stigmy. Keďže začíname november a modlíme sa za...

sv.Katarína Janovská o Očistci

16.04.2017 00:34
  Svätá Katarína Janovská (1447-1510) patrí k veľkým mystičkám stredoveku. Od Boha mala dar úplne nového chápania Božej lásky. Právom jej patrí titul „teologička očistca“, pretože to, čo jej dal Boh spoznať o tomto stave očisťovania duše, bolo v úplnom protiklade k vtedajším bežným...

sr.Mária z Kríža a Gertrúda (duša z Očistca)

16.04.2017 00:31
  Prvá časť dialógu sestry Márie z Kríža so zosnulou sestrou Gertrúdou odkrýva realitu očistca. Svedectvo je svetovo známe a preložené do mnohých jazykov. Elisa Sophie Clementine Hebert, narodená 01. 12. 1840 v St. Georges, diecéza Coutances, rehoľným menom Mária z Kríža, zomrela 11....

"Prekvapujúce tajomstvo duší v Očistci" - Rozhovor sr.Emmanuely s mystičkou: Máriou Simma o dušiach v Očistci

03.11.2014 21:56
Prekvapujúce tajomstvo duší v očistci: Mária Simma Sestra Emmanuela : O čo vás žiadajú duše z očistca ? Mária Simma : Poväčšine ma žiadajú, aby som za ne dala odslúžiť sväté omše a aby som na týchto omšiach bola prítomná. Ďalej ma žiadajú o modlitbu ruženca a krížovej cesty. Sestra Emmanuela : Čo...

Fotogalerie: Knihy o Očistci

Záznamy: 1 - 2 zo 2

https://sk.devocionalia.eu/file/zaDuse.jpg